Devnology Podcast 004 - Jurgen Vinju

De grote berg met software op deze wereld neemt explosief toe. Als ontwikkelaar krijg je steeds vaker te maken met het onderhoud van bestaande software waarvan je de complexe programmacode niet altijd direct kan begrijpen, omdat het bijvoorbeeld slecht is gedocumenteerd. In deze Podcast legt Jurgen Vinju uit hoe de domein specifieke taal Rascal jou een geavanceerde gereedschapskist kan bieden om jouw programmacode te analyseren en / of automatisch te transformeren. Jurgen geeft op basis van zijn ervaringen met het ontwikkelen van een DSL zijn kritische blik op het gebruik van de domein specifieke talen en rekent af met 'embedded DSL's', UML en XML.

Jurgen Vinju is senior researcher bij het Centrum voor Wiskunde en Informatica en actief als docent aan de Universiteit van Amsterdam. In de Master Software Engineering is Jurgen actief als docent op het gebied van Software evolutie en Software constructie. Je kan de publicaties die Jurgen heeft geschreven vinden op zijn website; zijn dagelijkse activiteiten volg je op Twitter: @jurgenvinju.

 • De Domein specifieke taal Rascal.
 • Als iedereen alleen maar bezig is met het schrijven van software abstracties, dan wordt er geen werkende software meer geschreven, stelt de Turing Pit.
 • ASF+SDF is de vormalige taal, die aan het Centrum voor Wiskunde en Informatie is ontwikkeld, om source code te analyseren en transformeren.
 • Software ontwikkeling is complex, omdat het tracht een probleem op te lossen in een omgeving waarin de eisen aan de oplossing constant veranderen: Wicked design.
 • Een Embedded DSL (ook wel: Internal DSL) is een taal die onderdeel uitmaakt van bijvoorbeeld een general-purpose taal als Ruby.
 • Boek: Generative Programming, Krysztof Czarnecki.
 • Boek: Domain Driven Design, Eric Evans.
 • Boek: Code Complete, Steve McConnell.
 • Boek: Why Programs Fail, Andreas Zeller.
 • Boek: Spring into Technical Writing, Barry J. Rosenberg.
 • Boek: The Pragmetic Programmer, Andrew Hunt.

This podcast is in Dutch - Deze podcast is in het Nederlands

Details

This podcast was published on 22-12-2009 and lasts for 58:44 minutes

Listen to this podcast

Download this podcast

Download podcast
Qwan 5dff39510bacfcefb54e89f953eddfc1a7a21185b7128d96ff6b466f56acb6d9
Macaw 06e9331a5321067b592bf45ea39db7df6792dc976000d24d3ee4043d99203514
Finalist e304343cdbeb0996cc1e7a26527993a5fa2db87ca53a81fb15dca22a35d7f28c

Devnology is a non-profit organisation and thus depends on sponsors. Thanks to our wonderful sponsors all Devnology events are free!