Retrospective 2014

QWAN, Tilburg / 11-12-2014

Een van de belangrijkste bijeenkomsten van een Agile softwareontwikkelmethode is de retrospective. In het Agile Manifesto is deze vorm van reflecteren opgenomen als een van de twaalf principes: 'At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes and adjusts its behavior accordingly.'.

In deze Ronde tafel bijeenkomst willen wij een retrospective houden van het kalenderjaar 2014 en een vooruitblik werpen op het nieuwe jaar. Dit doen we door alle deelnemers te vragen hun ervaring van het afgelopen jaar te delen. Waar ben je trots op? Wat heb je geleerd? Wat neem je mee naar volgend jaar of wat absoluut niet? Ga je volgend jaar dingen anders doen of juist je succes herhalen?

Later we de feedback loop van dit jaar samen sluiten!

Register for this event

This event is not open for registration
Qwan 5dff39510bacfcefb54e89f953eddfc1a7a21185b7128d96ff6b466f56acb6d9
Macaw 06e9331a5321067b592bf45ea39db7df6792dc976000d24d3ee4043d99203514
Finalist e304343cdbeb0996cc1e7a26527993a5fa2db87ca53a81fb15dca22a35d7f28c

Devnology is a non-profit organisation and thus depends on sponsors. Thanks to our wonderful sponsors all Devnology events are free!