Paneldiscussie Model Driven Development

Atos, Utrecht / 03-09-2009

Voor de meeste ontwikkelaars is MDD nog ver verwijderd van de dagelijkse praktijk van software engineering. Op deze avond stellen we de vraag: hoe lang is dat nog het geval? Wanneer gaat MDD de beloftes waarmaken, en onder welke omstandigheden is MDD een geschikte benadering?
We horen van het panel graag wat MDD nu precies is, hoe het zich verhoudt tot al die andere acroniemen (MDE, MDA, DDD, DSL's), welke nieuwe ontwikkelingen te bespeuren zijn vanuit de academische wereld, en of/wanneer de tooling hiervoor volwassen is. Welke verschillende benaderingen zijn te onderkennen en welke specifieke problemen brengen deze met zich mee? Wat betekent introductie van MDD voor het development proces?

Voor deze avond is gekozen voor een panel discussie, de deelnemers zijn experts op dit vakgebied vanuit de praktijk van MDD, dan wel vanuit een academische achtergrond.

Het Panel

Het panel bestaat uit de volgende personen:

Jurgen Vinju
Jurgen Vinju is senior researcher bij het Centrum voor Wiskunde en Informatica. Zijn specialisme is het ontwerp en de implementatie van meta programmeer tools en omgevingen. Voorbeelden zijn niet alleen source code analyse en source-to-source transformatie tools, maar ook tools voor (textuele) domein specifieke talen. Jurgen geeft leiding aan een kleine groep onderzoekers die bekende tools zoals de ATerm library, SDF en de ASF+SDF Meta-Environment ontwikkelt en onderhoudt.
Zijn huidige onderzoek richt zich op de synthese van software analyse, software transformatie en software generatie d.m.v. een nieuwe DSL genaamd Rascal.

http://homepages.cwi.nl/~jurgenv
http://www.meta-environment.org
http://www.meta-environment.org/Meta-Environment/Rascal

Jurgen

Sander Hoogendoorn
In zijn rol als Principal Technology Officer bij Capgemini houdt Sander zich bezig met innovatie op het gebied van software ontwikkeling. Hij is verantwoordelijk voor Capgemini’s agile software development platform onder de noemer Accelerated Delivery Platform(ADP)
Het ADP platform industrialiseert projecten door technieken zoals Smart lifecycle, pragmatic smart use case based estimation techniques, agile dashboarding en burn charting voor het monitoren van projectvoortgang, model driven development, code generatie, frameworks en unified testing technieken.

http://www.sanderhoogendoorn.com
http://www.accelerateddeliveryplatform.com
http://www.smartusecase.com

Sander
Erik S.C. van de Ven
Erik werkt als senior architect voor Cordys, en daarvoor meerdere jaren als principal consultant voor Microsoft Nederland.
Cordys is een internationaal leverancier van software voor business process innovatie en Entrerprise Cloud Orchestration. Model Driven Development speelt een belangrijke rol in deze omgeving. Het uitganspunt van Cordys – business mensen zijn in controle – blijkt uit het toepassen van model-driven architecture(MDA) principes, variërend van interface design tot proces- en service- design.

http://www.cordys.com

eelco

Eelco Visser
Eelco Visser is associate professor bij de TU Delft waar hij onderzoek verricht op het gebied van model-driven engineering, domain-specific languages, program transformation, en software deployment. In het research project 'Model-Driven Software Evolution' onderzoekt hij de introductie van domain-specific languages als een standaard software development tool, inclusief het effectief en efficiënt construeren van DSLs, alsmede het onderhouden van DSLs en hierop gebaseerde systemen.
Hij was een postdoctoraal onderzoeker aan de Oregon Graduate Institute, en een assistant professor aan de Universiteit van Utrecht. Hij heeft meer dan 50 papers gepubliceerd in peer reviewde uitgaven. Visser maakt deel uit van talrijke programma committees bij conferenties over software generatie, waaronder GPCE, OOPSLA, ECOOP, ASE, MODELS, LDTA, SCAM, RTA, en PEPM. Hij was program (co-)chair van RULE'02, GPCE'04, PEPM'07.

http://swerl.tudelft.nl/bin/view/EelcoVisser

eelco


Discussieleider: Edwin van Dillen
Edwin van Dillen is als CTO bij Sogyo verantwoordelijk voor het uitzetten van de inhoudelijke visie. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring als adviseur en (interim) manager in systeemontwikkeling en architectuur. Door zijn grote passie voor technologie weet hij mensen om zich heen te stimuleren en te motiveren.
Naast advies en (bege)leiding verzorgt Edwin (gast)colleges, lezingen en cursussen. Ook publiceert hij regelmatig artikelen in onder andere de Automatisering Gids en Software Release Magazine.

http://www.software-innovators.nl/evdillen

edwin

Register for this event

This event is not open for registration
Qwan 5dff39510bacfcefb54e89f953eddfc1a7a21185b7128d96ff6b466f56acb6d9
Macaw 06e9331a5321067b592bf45ea39db7df6792dc976000d24d3ee4043d99203514
Finalist e304343cdbeb0996cc1e7a26527993a5fa2db87ca53a81fb15dca22a35d7f28c

Devnology is a non-profit organisation and thus depends on sponsors. Thanks to our wonderful sponsors all Devnology events are free!