Corporate Story Telling

Ferox, Velp / 07-07-2010

Op deze zomeravond willen we ons blikveld eens verruimen. We laten de techniek even de techniek, en gaan ons eens buigen over verhalen. Paul Joosten van Dutopia zal ons op deze bijeenkomst bijpraten over Corporate Story Telling.


“Een nieuwe tijd is aangebroken, een nieuwe strijd om de markt is begonnen. Producten en diensten zullen op het gevoel en niet langer alleen op het verstand moeten inspelen,”
zegt dr. Rolf Jensen in zijn boek The Dream Society. “De belangrijkste basismaterialen van de 21ste eeuw zijn verhalen die de informatie voor ons vertalen in toegankelijke, emotionele begrippen.”

Meer en meer wordt de kracht van de communicatie gezocht in het vertellen van en luisteren naar aansprekende verhalen. Verhalen worden immers gemakkelijker en beter onthouden dan droge feiten. Verhalen geven zin en betekenis aan situaties. Verhalen geven een context, laten relaties zien en brengen emoties over. Goede verhalen maken het abstracte plotseling zeer concreet. Verhalende communicatie probeert niet te overtuigen, zoals bijv. commercials wel doen, maar laat de ander eenvoudig zien wie je werkelijk bent.
Storytelling kan volgens Dutopia het verschil maken tussen een klant of medewerker informeren en hem/haar inspireren. Het verschil tussen een mooi verhaal en een “echt” verhaal. Het verschil tussen argumenteren en aan het denken zetten. Het verschil tussen iemand iets vertellen en iemand boeien, betrekken en inspireren.


Er zal aandacht worden geschonken aan het algemeen theoretisch kader van Storytelling. Wat is het? Waarom hebben we het hierover? Wat kun je ermee in een sterk resultaatgedreven commerciële omgeving ?
Meer dan op wat zijn onze workshops gericht op hoe. Hoe overtuigen wij eigenlijk? Hoe maak je een verhaal dat werkt en bij je past? Hoe werkt het? En: hoe weet je of het werkt?

Register for this event

This event is not open for registration
Qwan 5dff39510bacfcefb54e89f953eddfc1a7a21185b7128d96ff6b466f56acb6d9
Macaw 06e9331a5321067b592bf45ea39db7df6792dc976000d24d3ee4043d99203514
Finalist e304343cdbeb0996cc1e7a26527993a5fa2db87ca53a81fb15dca22a35d7f28c

Devnology is a non-profit organisation and thus depends on sponsors. Thanks to our wonderful sponsors all Devnology events are free!