Battle of the Devno-Bots

Macaw Schiphol-Rijk, Schiphol-Rijk / 01-08-2012

Battle of the Devno-Bots is een retro '2d tactical tank shooter' waarin bots in 'helicopter view' onderling in een bepalen welke het sterkst is. In deze bijeenkomst zullen de deelnemers in teamverband (per 2 man/vrouw), onder begeleiding van Arjen van Schie, deelnemen aan een competitie en per team een algoritme implementeren van één van de bots. Het ontwikkelen van een slimme strategie voor de bot van jouw team staat centraal.

Hoe gaat het in z'n werk?

Voor de start van de sessie wordt een 'client' uitgedeeld waarmee met de game-server verbinding gemaakt kan worden. Het is aan de deelnemers om een zo goed mogelijke "kunstmatige intelligentie" / algoritme te implementeren voor hun bot om daarmee de andere bots / teams te slim af te zijn. De besturing van de bots tijdens de wedstrijden vindt uitsluitend plaats door dit algoritme; dus zonder 'human interaction'.

De bots zullen het tegen elkaar opnemen in een multi-player wedstrijd waarbij de bot met de meeste kills wint. Op de beamer wordt het slagveld in beeld gebracht om de gevechten live te kunnen volgen en worden ook de tussenstanden getoond.

De taal waarin ontwikkeld wordt, is naar keuze van het team; zolang het op de JVM draait (Java, Scala, Clojure, JRuby etc) kun je gebruik maken van de meegeleverde 'client'. Een andere taal (bijvoorbeeld C#) kan ook, maar dan moet je zelf de JSON/REST implementatie van het protocol maken, maar dit zou niet al te veel tijd moeten kosten.

Tip: Het is natuurlijk een leuke manier om weer eens in een andere taal te ontwikkelen.

Deze sessie draait om kennisdelen en de fun van het coderen, maar het is natuuwlijk wel een wedstrijd :-)

Workshop requirements

  • Laptop met werkende ontwikkelomgeving (IDE, svn client, maven)
  • Denk alvast na over mogelijke strategieen
  • (kennis van aanroep REST/JSON service als je geen gebruik maakt van de geleverde client)

Register for this event

This event is not open for registration
Qwan 5dff39510bacfcefb54e89f953eddfc1a7a21185b7128d96ff6b466f56acb6d9
Macaw 06e9331a5321067b592bf45ea39db7df6792dc976000d24d3ee4043d99203514
Finalist e304343cdbeb0996cc1e7a26527993a5fa2db87ca53a81fb15dca22a35d7f28c

Devnology is a non-profit organisation and thus depends on sponsors. Thanks to our wonderful sponsors all Devnology events are free!