Back to School IV - Agility en architectuur

Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam / 09-11-2011

Op woensdag 9 november wordt de vierde, en tevens de laatste, editie van het Back to School programma 2011 georganiseerd. Het afsluitende college wordt verzorgd door Hans van Vliet.

Abstract van het college

Passen Agility en Architectuur op één kussen, of komt de duivel daartussen?

Vaak wordt software architectuur geassocieerd met een klassieke aanpak waarbij dikke pakken papier worden geproduceerd. In een agile aanpak ga je meteen aan de slag, zonder eerste een uitgebreide architectuur te maken, onder het motto YAGNI: You Ain’t Gonna Need It. Inmiddels zie je in steeds meer omgevingen dat men probeert de goede elementen van beide te combineren. Met name in een product-line omgeving, waar een familie van erg op elkaar lijkende systemen wordt ontwikkeld, kun je niet zonder een beetje architectuur. Het vereist wel extra aandacht om deze richtingen succesvol te combineren. Ik zal o.a. ingaan op het onderzoek dat we samen met en bij Océ hebben gedaan naar valkuilen en aandachtspunten in deze.

Hans van Vliet

Hans van Vliet is sinds 1987 professor Software Engineering aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij is de auteur van het boek Software Engineering; Principles and Practice en een imposante lijst aan publicaties op het gebied van alles wat te maken heeft met Software architectuur.
Agenda

17:30
Ontvangst en eten
18:30
'Passen Agility en Architectuur op één kussen, of komt de duivel daartussen?'
19:45
Pauze
20:00
Fishbowl discussie
21:00
Afsluiting en borrel

Het Back to School programma wordt mede mogelijk gemaakt door Humiq


Register for this event

This event is not open for registration
Qwan 5dff39510bacfcefb54e89f953eddfc1a7a21185b7128d96ff6b466f56acb6d9
Macaw 06e9331a5321067b592bf45ea39db7df6792dc976000d24d3ee4043d99203514
Finalist e304343cdbeb0996cc1e7a26527993a5fa2db87ca53a81fb15dca22a35d7f28c

Devnology is a non-profit organisation and thus depends on sponsors. Thanks to our wonderful sponsors all Devnology events are free!