Verslag Retrospective 2 december 2009

03-12-2009

Woensdagavond 2 december verzamelden 18 ridders uit het gilde van Nederlandse softwareontwikkelaars zich voor de laatste keer van dit jaar aan een grote ronde tafel (met scherpe hoeken) om het afgelopen jaar te evalueren. In een inspirerende ruimte boven het centraal station van Utrecht werden er, volgens sommigen een aantal deuren verwijderd van bekende ministers als Maxime Verhagen (zeker weten?) en Hirsch Ballin, ervaringen uitgewisseld en standpunten verdedigd omtrent het onderwerp: Retrospective 2009.

Na een maaltijd en een korte kennismakingsronde ging de avond, mogelijk gemaakt door Wantit, van start. Er werd een ambitieuze doelstelling neergezet waarin iedere ridder aan het woord zou komen om zijn hoogtepunten uit het jaar 2009 toe te lichten en voorspellingen voor het jaar 2010 uit de doeken te doen. De strakke tijdsplanning bleek helaas niet haalbaar: na de pauze was het rondje gevorderd tot wel 5 van de 18 deelnemers. Hoewel de doelstelling wellicht niet helemaal is gehaald, is erop deze avond volop gediscussieerd over een scala aan onderwerpen.

De belangrijkste ontwikkelingen in het softwarevakgebied van het afgelopen jaar lijken zich in Nederland sterk te begeven op het vlak van kwaliteit en verbreding. Klanten onderkennen meer en meer een sterkere hang naar kwaliteitszin ten aanzien van software en zijn in mindere mate gefocust op blinde targets. De wereldwijde opkomst van agile software ontwikkelmethodes is in het afgelopen jaar doorgedrongen tot de grotere Nederlandse bedrijven: Scrum is een methode die door veel ontwikkelaars in de afgelopen jaren (succesvol) is toegepast. Hoewel deze verbreding zich doorzet blijft het beloningssysteem binnen softwarebedrijven achter: de waardering is gefocust op de korte termijn, en bijvoorbeeld niet op een beloning van lagere onderhoudskosten in de toekomst.

Softwareontwikkelaars lijken zich in 2009 meer te willen verbreden en spelen met nieuwe talen. De opkomst van (dynamische) talen op de Java Virtual Machine draagt hieraan bij, maar ook Microsoft lijkt zich met F# duidelijk te willen begeven in het functionele paradigma dat weer in opkomst is. Het is de vraag of al deze groei aan talen bijdraagt aan betere software. De keuze voor een taal is misschien soms een kwestie van smaak en is ondergeschikt aan het daadwerkelijk probleem: een klant die goede software verlangt. Wat dat laatste betreft wordt certificering als een zwaktepunt onderkend. Iedereen kan zichzelf een programmeur noemen en ondanks certificering voor bijvoorbeeld Java, .NET of Scrum is er in ons vakgebied geen tuchtcommissie.

De technieken die zich in dit jaar sterk hebben ontwikkeld zijn: alternatieven voor de SQL database, programmeren op grafische processoren, Cloud computing en Distributed Domain Driven Design. Het lijkt erop dat de SQL-database aan terrein verliest. Hoewel er in veel softwareprojecten nog altijd direct wordt gegrepen naar een dergelijk oplossing voor opslag zien we dat document-georiƫnteerde databases in opkomst zijn, denk aan CouchDB. Overal om ons heen zien we daarnaast dat Cloud computing een sterke ontwikkeling doormaakt: Chrome OS is hierin een voorbeeld. De administratie van softwaresystemen lijkt hiermee te veranderen: het onderhoud van hardware wordt ondergebracht bij grote hosts, de configuratie van software komt op het bordje van de ontwikkelaar.

Een blik op het aanstormende jaar 2010 laat zien dat de huidige trends zich zullen voortzetten. Er wordt veel verwacht van Lean softwareontwikkeling, andere (eigenlijk oude) programmeerparadigma's zoals functioneel programmeren, andere vormen van dataopslag, maar ook bijvoorbeeld de herintreder Objective-C dat al stamt uit de jaren '80 (iPhone ontwikkeling). Hoewel Model Driven Development grote stappen naar volwassenheid leek te maken, wordt er verwacht dat deze ontwikkeling wordt afgeremd door het besluit van Microsoft om Oslo om te dopen tot SQL Server Modelling.

News @devnologynl

There you have it: Devnology predicts 2027. Thanks all for sticking with us over the years! https://t.co/pMmr5PCztx

19-04-2017 at 20:01

Nerds talking the last 8 years, and making predictions for the next. https://t.co/VGT8XIFQ0j

19-04-2017 at 18:37

@_angelos opening the last Devnology meeting with a tweet of the first one he attended https://t.co/ufAYScx3cn

19-04-2017 at 17:08

Qwan 5dff39510bacfcefb54e89f953eddfc1a7a21185b7128d96ff6b466f56acb6d9
Macaw 06e9331a5321067b592bf45ea39db7df6792dc976000d24d3ee4043d99203514
Finalist e304343cdbeb0996cc1e7a26527993a5fa2db87ca53a81fb15dca22a35d7f28c

Devnology is a non-profit organisation and thus depends on sponsors. Thanks to our wonderful sponsors all Devnology events are free!